Поради вчителя-логопеда


На зображенні може бути: 1 особа та текст

На зображенні може бути: текст

На зображенні може бути: 4 людини та текст

Можливо, це зображення (текст «Покращують соц.альй навички. себе Д.ти можуть брати певни ролί, ставити мисце персонаж.в анализувати причини вчинк.в. на себе щоб на 3 книг, ix Казки та розпов.д, сприяють розуминню социальних контекств, жарт.в, прихованого пίдтексту висловлювань. @OLHA.TSYS»)

На зображенні може бути: 1 особа та текстНа зображенні може бути: текст

07.05.2024

Навчиться сам: 9 міфів про логопедію

Дитина буде навчатися говорити - Neuroflex

18.09.2023

Моя дитина не розмовляє. Що робити: бити тривогу чи чекати далі?

Дитина грається з м'якою іграшкою - neuroflex.ua

18.09.2023

Без цього дитина не почне говорити

Логопед-дефектолог

03.02.2023

Алалія чи РАС

Знак питання людина: картинки, стокові Знак питання людина фотографії, зображення | Скачати з Depositphotos

20.12.2022

Поради для батьків від вчителя-логопеда

05.12.2022

         ПОРАДИ  БАТЬКАМ  ЩОДО  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ   ДІТЕЙ.

Правильне   мовлення  є  однією  з  важливих  передумов  повноцінного  розвитку  дитини, процесу  її  соціальної  адаптації,  а  тому  виявлення та  подо лання  мовленнєвих  порушень  є  першочерговим  завданням  як  педагогів, так  і  батьків.

Різні  за  ступенем  тяжкості  відхилення  від  вікових  норм розвитку  мовлення  дитини  визначаються  причинами, що  мають  біологічну, або  соціальну  природу, які  впливають  на  дитину  безпосередньо, або  опосередковано, починаючи  з  вагітності  матері, дитинства. Причини  відхилень  від  норми  бувають  органічними  та  функціональними. До  органічних  належать  серйозні  анатомо-фізіологічні  порушення  механізму  мовлення. Вони  можуть  бути  зумовлені:

-недостатнім ступенем  зрілості  кори  головного  мозку;

-відхилення  в  будові  органів  артикуляції ( укорочена  під’язикова зв’язка, масивний  або  занадто   маленький  язик, недоліки  зубощелепної  системи:  неправильний прикус, недоліки  будови  піднебінної  вуздечки тощо).

Причинами  цього  можуть  бути  несприятливі  чинники,  що  впливають  у  період  внутрішньоутробного  розвитку, дитячому  або  ранньому  дошкільному  віці,  як  :  – внутрішньоутробна  патологія( токсикози, вірусні  та  ендокринні  захворювання  матері, прийом  лікарських  препаратів,несумісність  по  резус-фактору, алкоголізм, наркоманія, куріння);  травми   під  час   пологів;

– захворювання,  перенесені в  перші  роки  життя  дитини;   -спадкові  чинники.

Функціональні  порушення виникають  унаслідок впливу  соціальних  причин:    – наслідування  старших;   -поганих  соціально-побутових  умов;  – за  неправиль  ного  виховання (гіперопіка); – стресів  і  психічних  захворювань;   – за недоліків  емоційного стану, мовленнєвого  спілкування  і  контактів із  дорослими.

Знання  закономірностей  нормального  розвитку  мовлення  дитини   дає  Вам  можливість   формувати  правильну   звуковимову,  починаючи  з  раннього  віку, збагачувати  словниковий  запас, розвивати зв’язне  мовлення,  своєчасно  виявляти  та  усувати  недоліки  мовлення.

Протягом   першого-другого   року  життя  дитину  слід  навчити  гуліти, лепетати, наслідувати звуки  і  склади, коротенькі  слова,розуміти   звернену  мову.  Намагатися  часто  викликати  у  дитини  позитивні  емоції. Вчити  малюка  розуміти  мову  дорослих,  формувати  власне  мовлення, широко  використо вуючи  звуконаслідування (топ-топ, гав-гав, м’яу-мяу і т.д.) ігри-забави. Мова  дорослого  повинна  бути  виразна, чітка і  зрозуміла.  У   цьому  віці  відбувається  найбільш  інтенсивний  розвиток  кіркових  мовленнєвих  зон, тому будь-які, навіть  незначні   несприятливі  чинники, що  діють  у  цьому  періоді, можуть позначитися  на  розвитку  мовлення дитини.

З  трьох  років інтенсивно  розвивається  зв’язне мовлення,що  вимагає великої узгодженості в  роботі  центральної  нервової  системи. Виникає  деяка  неузгодженість  в  її  роботі, що  призводить до  зміни  поведінки, спостері гається  впертість. Усе  це визначає  більшу  вразливість  мовленнєвої  системи.Можуть виникати  заїкання, відставання  мовленнєвого  розвитку, відмова  від  спілкування  взагалі. Якщо  виникає на  цьому  етапі  заїкання, воно  може  бути зумовлене  віковою  нерівномірністю  дозрівання окремих  ланок  мовленнєвої  системи  та  різних  психічних  функцій  (уваги,пам’яті, мислення тощо).

На  четвертому  році  життя  малюк  може  навчитися  вимовляти  правильно  всі  звуки мови. У  цьому  віці недоліки  звуковимови виправляються  ефектив ніше, ніж  у  дітей  старшого  віку.

На  п’ятому  році  життя  необхідно  продовжувати  роботу  над  збагаченням  словника, розвивати  зв’язне  мовлення; вчити  дитину  переказувати, складати  коротенькі оповідання, вживаючи речення  складної  структури.

6-7 років – початок  розвитку  писемного  мовлення. Зростає навантаження  на   центральну  нервову систему  дитини. Під  час пред’явлення підвищених  вимог  можуть  відбуватися ‘’ зриви’’ нервової  діяльності  з  виникненням  заїкання.

У  цьому  віці  дитина  досягає  досить  високого  рівня в  мовленнєвому  розвитку. Слід  домогтись, щоб висловлювання  дитини  були  змістовними  та  виразними, граматично  правильними.

Відхилення  мовленнєвого  розвитку  має  свої  особливості  в кожному  віковому  періоді.  Оцінюючи  недоліки  в  мовленнєвому  розвитку, важливо  враховувати: вік, у якому  з’явилися  розлади; причини, що  безпосередньо  викликали  відхилення, а також  наявність  певних  умов  життя  дитини.
Мовлення дитини  розвивається  шляхом  наслідування мовлення  людей, що  її оточують. Тому  малюк  повинен  чути  лише  правильне  мовлення  в  сім’ї. Батько, мама, усі  члени  сім’ї – це  перший  зразок,  який  наслідує  дитина.  Завжди  підтримуйте  прагнення  дитини  до  спілкування, уважно  її  вислуховуйте, не  перебивайте. Відповідайте  на  всі  запитання  спокійно, неквапливо, чітко, виразно, середньої  сили  голосом, чітко  вимовляйте  звуки  і   слова – це  допоможе  малюку  швидше  опанувати  правильне  мовлення.

Поважайте  дитину! У  ті  моменти,  коли  малюк  говорить, вимикайте   гучну  музику, дайте  йому  можливість  чути  себе  та  Вас. Не  наслідуйте  непра вильне  мовлення дитини, не ‘’сюсюкайте’’  з  нею. Говоріть  простими  словами, короткими  фразами, дотримуйтесь  паузи  між  фразами, тоді  й  діти, наслідуючи  Ваше  мовлення, навчаться  правильно  говорити. Не  допускайте, щоб  діти  говорили  швидко.  Некваплива, правильна, чітка  вимова запобігає дефектам  мовлення.

Не  перевантажуйте  дитину мовленнєвим  матеріалом, під  час  вибору   книжок  користуйтесь  порадами  вчителів, вихователів, логопедів.

Звертайте  особливі  увагу  на  розвиток  дрібної  моторики – точних  рухів  пальців  рук. Моторика  тісно  пов’язана з розвитком  мовлення.  Ліплення, малювання, ігри з  дрібними  предметами – усе  це  допоможе  мовленню  і  в опануванні  письма.

Якщо  хочемо  позитивної  динаміки  в  мовленні, то  терміново ізолюйте  дитину  від  гаджетів,  щоб  її  психіка  не  стикалася  з  віртуальним  світом.    Ви  побачите, як  зміниться  дитина!   Пам’ятайте:  лише  Ви  та  Ваша  віра  в  сили  і  здібності  дитини  можуть  допомогти  їй.  Активно  радійте  успіхам  малюка,  частіше хваліть  його!

Шановні  батьки! Якщо  Ваша  дитина    відвідує   заняття  з  учителем-  логопедом, знайте, що  погане  мовлення  не  можна  виправити  за  одне  чи  два  заняття. Для цього  потрібен  час  і  спільні  зусилля  логопеда, дитини  та  її  батьків.

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ: ВПРАВИ З ОЛІВЦЕМ

ДЕСЯТЬ ПОМІЧНИКІВ*****: Пальчикові вправи у віршах

12.04.2022

Артикуляційні вправи для постановки та автоматизації звуків

Артикуляційні вправи. Набір карток., ціна 260 грн - Prom.ua (ID#662606829)

29.11.2021

Дислексія: як допомогти дитині покращити успішність навчання

16.11.2021

Ігри та вправи з попередження дисграфії

29.03.2021

Дитина не реагує на звуки і слова! До якого спеціаліста звертатися?

15.02.2021

Розвиток мовлення “Зима”

08.12.2020

Мовленнєва готовність дитини до шкільного навчання

01.06.2020

Рекомендації по попередженню виникнення заїкання у дітей

25.05.2020

 18.05.2020

Розвиваємо мовлення дошкільнят.

“Кінезіологічні вправи для розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з ООП””

Опис документу:

Кінезіологія — дуже цікавий і ефективний метод роботи. Розвиток інтелекту безпосередньо залежить від сформованості півкуль головного мозку та їхньої взаємодії. Зважаючи на це, дуже важливо застосовувати на практиці методи і прийоми кінезіології, що дають змогу «тренувати» мозок у дітей дошкільного, шкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами

https://vseosvita.ua/library/kineziologicni-vpravi-dla-rozvitku-movlenna-ta-intelektualnih-zdibnostej-ditej-z-oop-266495.html

Вправи для розвитку мовлення у дітей 2-3 років

Невеликі проблеми з розвитком мовлення дитини батьки цілком можуть вирішити самостійно, без допомоги логопеда. Для цього існують спеціальні вправи для розвитку мовлення дитини. Вони нескладні у виконанні і можуть проводитися з будь-яким малюком.

Вправи для розвитку мовлення дитини: рекомендації батькам

Для того щоб вправи для розвитку мовлення дитини стимулювали розвиток мовних навичок, потрібно врахувати деякі рекомендації фахівців:

Тривалість занять для розвитку мовлення

Найбільш оптимальна тривалість занять для дитини 2-3 років – 15 хвилин в день. Якщо тривалість буде більшою, дитина втратить інтерес до вправ, буде розсіяною і дратівливою.

Ігровий підхід до вправ з розвитку мовлення

Дитина в такому віці краще сприймає інформацію в ігровій формі.

Більше різноманітності

Малюкам швидко набридає одноманітність. Форма подачі інформації, виконання вправ повинна постійно змінюватися.

Комфортні умови занять з розвитку мовлення

Зрозуміло, що заняття з розвитку мовлення повинні проходити в спокійній, приємній дитині обстановці. Маленьких дітей батьки можуть садити собі на коліна, старших діток – навпроти себе. Важливо, щоб дорослий знаходився на одному рівні з малюком, міг дивитися йому в очі.Ні в якому разі не можна форсувати розвиток мовлення дитини. Шкідливо навантажувати дітей складним мовним матеріалом, змушувати заучувати незрозумілі йому слова.

Розвиток мовлення – комплекс заходів, який включає спілкування, масаж, вправи для мовлення дитини, вправи для розвитку дрібної моторики, ігри.

vpravi_na_dihannya.jpg (200.87 Kb)

Розвиток мовлення – розвиваючі вправи для дихання

Оскільки при грамотному диханні ми вимовляємо всі слова на видиху, існує безліч ігор на тренування саме цієї фази дихання.

Вправа для дихання: мильні бульбашки

В дитинстві усі ми усі любили мильні бульбашки. Скільки задоволення і радості приносять ці кумедні кульки, що переливаються всіма кольорами веселки! Вашій дитині вони напевно теж дуже сподобаються. Адже їх можна не тільки видувати, але ще ловити, бігаючи за ними і плескаючи в долоні.

Вправа для дихання: свічки

Вогонь має магічну властивість притягувати увагу. Зробіть свічки невід’ємною частиною дитячих свят. Це прекрасна можливість погратися з дитиною. Задути свічку – для дворічної дитини насправді не просте завдання. Для цього ж потрібно зосередитися, набрати побільше повітря, скласти губи трубочкою, та ще й дути не куди-небудь, а саме на полум’я свічки.

Хваліть дитину за кожну спробу, але навчитися задувати свічку це ще не найскладніше завдання.Набагато важче малюкові дути на полум’я так, щоб воно не згасло. Для цього видих повинен бути плавним і довгим.

Чому саме свічка? Просто її вогник підкаже дитині, що вона все правильно робить. А ще можна дути на свічку, потихеньку відходячи від неї, збільшуючи тим самим відстань.

Обов’язково дотримуйтеся техніки безпеки. Не залишайте дитину наодинці з запаленою свічкою.

Вправа для дихання: вата або пінопласт

Візьміть невеликий шматочок вати або пінопласту (він теж досить легкий), покладіть на стіл і просіть малюка здути його. У цю гру цікаво грати в компанії. Завдання – дути так, щоб твій шматочок перемістився якнайдалі.

А з пінопластом можна затіяти ще більш цікаву гру: візьміть шматочок пінопласту, встромивши в нього зубочистку, зробіть з паперу вітрило. Тепер залишилося набрати води в раковину, тазик або ванну і дати старт морській регаті.

Вправа для дихання: «Хто довше

У цій грі дуже прості правила. Наприклад, хто довше протягне звук «а», «у» або будь-який інший голосний.Тягнути можна і деякі приголосні звуки. Всі діти люблять грати в цю гру разом з батьками. Залишилося тільки набрати повітря.

igri_dlya_rozvitku_movlennya.jpg (73.12 Kb)

Ігри для розвитку мовлення в дитини 2-3 років

Гра для розвитку мовлення «Повторюй за мною»

Формує навички правильної вимови, розбиває артикуляційний апарат.
Читайте дитині короткі римування і просіть повторювати за вами останній склад:
Прибігла дітвора – ра-ра-ра, ра-ра-ра.
Ногу вище, крок сміливіше – ше-ше-ше, ше-ше-ше.
Ми побачимо листопад – пад-пад-пад, пад-пад-пад.
Маленька бджілко не сумуй – уй-уй-уй, уй-уй-уй.

Гра для розвитку мовлення «Проведи ведмедика»

Гра сприяє розвитку мовлення, вміння орієнтуватися в просторі. Необхідний інвентар: м’яка іграшка (наприклад, ведмедик).

Візьміть в руки ведмедика і голосом іграшки скажіть дитині, що дуже хочете познайомитися з будинком, в якому живе ваша сім’я. Попросіть дитину провести ведмедика по будинку (квартирі) і показати йому все найцікавіше.

Підіть на кухню, нехай дитина проведе ведмедика туди. На кухні голосом іграшки питайте, як називаються ті чи інші предмети, вказуючи на них (наприклад, холодильник, плита, стіл і т. д.) Цікавтеся, для чого вони потрібні.

Потім сходіть з ведмедиком в інші кімнати.

Гра для розвитку мовлення «Голоси тварин»

Гра сприяє розвитку мовлення, апарату артикуляції, знайомить з тваринним світом. Необхідний інвентар: картки із зображеннями тварин або іграшки-тварини.

Покажіть дитині картки з тваринами, розгляньте їх уважно.

Розкажіть малюкові, де мешкає та чи інша тваринка, чим вона харчується.Одночасно знайомте дитину з голосами і звуками тварин. Дуже корисно ходити в зоопарк або слухати голоси тварин в записі. Після цього можна проводити узагальнююче заняття.

Показуйте дитині картки і попросіть назвати зображених тварин і згадати, хто які звуки видає.

горобець – цвірінькає (цінь-цвірінь),
ворона – каркає (кар-кар)
гусак – ґелґоче (га-га-га)
кабани, свині – рохкають (рох-рох)
коза – мекає (ме-е-е)
корова – мукає (му-у-у)
кішка – нявкає (няу-няу)
кінь – ірже (і-го-го)
жаба – квакає (ква-ква)
мишка – пищить (пі-пі-пі)
ослик – реве (іа-іа)
півень – співає, кукурікає (кукуріку)
бджола – дзижчить (ж-ж-ж)
слон – сурмить (ту-у-у)
собака – гавкає (гав-гав)
тигр, лев – гарчить (р-р-р)
качка – крякає (кря-кря)

Не питайте дитину відразу про всіх тварин.

Гра для розвитку мовлення «Вгадай тварину»

Гра сприяє розвитку мовлення, апарату артикуляції, знайомить з тваринним світом
Необхідний інвентар: картки із зображеннями тварин.

Це гра для дружньої компанії. Картки переверніть і, перемішавши, складіть в купку. Кожен учасник по черзі дістає картку і озвучує тварину, яка там зображена, а інші повинні вгадати, що це за тварина.

Гра для розвитку мовлення «Лялька спить»

Гра сприяє розвитку мовлення, слуху. Необхідний інвентар: лялька або м’яка іграшка.

Покладіть ляльку спати. Нехай ваш малюк заколише її на руках, заспіває колискову, вкладе в ліжечко і вкриє ковдрою. Поясніть дитині, що поки лялька спить, ви будете говорити пошепки, щоб не розбудити її. Поговоріть про що-небудь, задавайте питання, попросіть що-небудь розповісти (все це потрібно робити пошепки).

Дитині може швидко набриднути, тому не розтягуйте гру. Оголосіть, що ляльці пора вставати і тепер ви можете розмовляти голосно.

Гра для розвитку мовлення «Яблуко або тарілка?»

Гра сприяє розвитку мовлення, уваги. Ставте малюкові запитання, попередьте його, що ви можете помилятися.
Яблуко і груші – це овочі? (Ні, це фрукти.)
Ложка і тарілка – це посуд?
Шорти і майка – це меблі?
Ромашка і кульбаба – це дерева?

Гра для розвитку мовлення «У мене задзвонив телефон»

Гра сприяє розвитку мовлення, поповнення словникового запасу. Пограйте з малюком у «Розмову по телефону». В якості телефону можна використовувати будь-які предмети: кубики, палички, деталі від конструктора.

По черзі зображайте дзвінок телефону. Поговоріть з дитиною від свого імені, задаючи прості питання. Міняйтеся ролями. Розмовляйте від імені іграшок, тварин.

Гра для розвитку мовлення «Загадалки»

Гра сприяє розвитку мовлення, уяви. Виберіть ведучого. Він загадує предмет і, не називаючи самого об’єкта, описує його властивості, розповідає, як він використовується. Решта гравців повинні відгадати задуманий предмет. Наприклад: висока, скляна, з неї можна пити сік або воду (склянка).

Гра для розвитку мовлення «Довгослови»

Гра сприяє розвитку мовлення, вчить утворювати довгі слова.Спробуйте з дитиною одним словом назвати яку-небудь ознаку або властивість предмету. Наприклад, у зайчика довгі вуха, значить, він – довговухий, у тата очі сірі, значить, він – сіроокий.

Гра для розвитку мовлення «Хто є хто?»

Гра сприяє розвитку мовлення, знайомить з основами формоутворення іменників. Міркуйте з дитиною про те, як називаються тварини-тати, тварини-мами і їхні дітки. Наприклад, якщо тато – лев, то мама – левиця, а їх дитина – левеня і т. д.

Артикуляційна гімнастика

Цікаві способи розвитку дрібної моторики

У дітей, які мають труднощі із дрібною моторикою, часто просто недостатньо розвинені м’язи рук, зокрема м’язи передпліч і кисті. Ми пропонуємо декілька занять, які допоможуть дітям розвивати необхідні м’язи й, відповідно, набути корисних навичок дрібної моторики.

Ліплення із пластиліну
Пластилін протягом багатьох десятиліть є однією з улюблених дитячих розваг. Це не просто забава й веселе заняття, ліплення із пластиліну допомагає розробляти деякі важливі навички. Стискання та розтягування, відщипування й надання певної форми допомагають зміцнити м’язи пальців, а дотик до пластиліну є цінним тактильним досвідом.

Малювання пальцями
Малювання  пальцями розвиває зорово-моторну координацію дитини та її спритність. Усе, що вам потрібно, – це альбомний аркуш або картон, фарби та простір (наприклад, двір), де ваша дитина зможе вільно й безкарно розмальовувати все навкруги.

Витискання губки
Поставте дві окремі чаші: одну наповнену водою, а другу порожню. Дайте дитині губку, і нехай вона опустить її в чашу з водою. Потім нехай дитина вичавлює воду з губки в порожню чашу. Тобто таким чином вона буде переміщати воду з однієї чаші в іншу. Ця проста й невибаглива гра допоможе зміцнити м’язи кисті та передпліччя. Вона буде дійсно цікавою й забавною, якщо ви розчините у воді мильні бульбашки або харчовий барвник.

«Розпис» стін за допомогою декоративної пористої гуми («пінки»)
Покажіть дитині, як правильно й безпечно вирізати найвигадливіші фігурки з декоративної пористої гуми. Потім дитина може використовувати ці форми в якості мозаїки для прикраси стін під час прийняття ванни. Просто намочіть їх, щоб вони краще прилипали. Це кумедний спосіб розвивати навички точного вирізання, а також спритність рук.

Розфарбовування зламаними олівцями
Проблеми із дрібною моторикою можуть впливати на те, як дитина утримує олівець або ручку. Розфарбовування маленькими зламаними олівцями навчить її тримати олівець правильно – між великим і вказівним пальцем, спираючись на середній. Маленькі шматочки крейди та олійних олівців також згодяться для цієї мети. Незалежно від того, що ви при цьому використовуєте, таке заняття – забавний і цікавий спосіб заінтригувати дитину.

Вирізання паперових ляльок
Паперові ляльки були улюбленими іграшками дітей кількох поколінь, та й сучасні діти все ще люблять їх. Вирізаючи фігурки, ваша дитина може зміцнити важливі для моторики м’язи рук. Почніть з вирізання великих ляльок і вбрання для них, і поступово переходьте до більш маленьких, які мають дрібні деталі. Паперові ляльки можуть подобатись як хлопчикам, так і дівчаткам, – просто підберіть цікавих для вашої дитини персонажів.

Ігри з нитками
Ще одне невибагливе заняття, яке може зацікавити дитину на кілька годин, – це гра з нитками, під час якої нитка (або мотузка), надіта на пальці гравців, складається в різні візерунки. Ігри з нитками допомагають покращити м’язову силу пальців і зорово-моторну координацію. Усе, що вам потрібно, – це трохи ниток, пряжі або мотузок і, звісно, трохи часу, щоб навчити вашу дитину.

Намисто з макаронів
Виготовлення намиста – це чудовий спосіб для дитини розвивати креативність, покращувати зорово-моторну координацію та вдосконалювати свою здатність уміло поводитися із предметами. Для початку дайте дитині товсту нитку й великий бісер або великі сухі макарони. З часом вона зможе працювати над складнішими дизайнерськими проектами з використанням більш дрібних предметів.

Консультація для батьків «Як організовувати логопедичні заняття вдома»

                                                       Шановні батьки!

Для закріплення результатів корекційно-відновлювальної роботи Ваші діти потребують щоденних домашніх занять.

Перед початком занять підготуйте все, що може Вам знадобитися:

велике настільне дзеркало, щоб дитина могла контролювати правильність виконання вправ артикуляційної гімнастики;

 • настільніігри-лото на різну тематику (зоологічне, біологічне, «Посуд», «Меблі», «Одяг» тощо);
 • муляжіфруктів, овочів, набори невеликих пластмасовихіграшкових тварин, комах, транспортних засобів, ляльковий посуд і т. д. (або картинки з їх зображенням);
 • розрізні картинки здвохі більше частин або пазли;
 • пластилін та іншіматеріали для ліплення, конструктор, шнурівки, рахунковіпалички для розвитку дрібної моторики;
 • зошитабо альбом для наклеювання картинок іпланування занять.

Вашим хобі до остаточної компенсації недорозвинення мовлення у дитини має стати колекціонування різних картинок, які можуть стати в нагоді у процесі підготовки до занять (барвисті упаковки від продуктів, журнали, плакати, каталоги, рекламні буклети з супермаркетів,тощо). Знайдіть вдома велику коробку, куди ви будете складати свою «колекцію».

Основною проблемою для батьків є небажання дитини займатися вдома.

Щоб подолати це, необхідно зацікавити малюка.

Важливо пам’ятати, основною діяльністю дошкільному віці є гра!

Всі заняття повинні будуватися за правилами гри: можна «відправитися в подорож» у Казкове королівство або в гості до Незнайка. Плюшевий ведмедик або лялька теж можуть «поговорити» з малюком. Не чекайте, що Ваша дитина буде сидіти на місці і вбирати в себе знання, які Ви їй запропонуєте. Не переживайте! Ваші старання не пройдуть дарма, і результат занять обов’язково проявиться.

ЩОДЕННО СЛІД ПРОВОДИТИ:

 • ігри для розвиткудрібної моторики;
 • артикуляційнугімнастику (краще 2 рази в день);
 • ігри для розвиткуслуховоїуваги або фонематичного слуху;
 • ігри для формуваннялексикограматичнихкатегорій (узагальнюючі слова, синоніми, антоніми, багатозначні слова; число, рід, відмінок).

Кількість ігор: 2-3 в день, крім ігор на розвиток дрібної моторики і артикуляційної гімнастики.

Знайомте дитину з дитячою літературою! Намагайтеся прочитати маляті хоч кілька сторінок, розгляньте картинки до прочитаного тексту, опишіть їх, задайте дитині питання за текстом прочитаного. «Коли ж це все встигнути?» – запитаєте Ви. Читання книг можна відкласти на вечір перед сном. Читання перед сном стає улюбленим заняттям малюка, адже ще 15-20 хвилин можна не спати, поспілкуватися з батьками, поділитися своїми секретами. Бажано, щоб тема літературного твору збігалася з лексичною темою тижня в дитячому садку.

Користуйтеся наочним матеріалом! Дітям важко сприймати слова, які не підкріплені зображенням. Наприклад, якщо Ви вирішили вивчити з дитиною назви фруктів, покажіть їх у натуральному вигляді або користуйтеся муляжами, картинками.

Говоріть чітко, повернувшись обличчям до дитини. Нехай вона бачить рухи ваших губів, язику, запам’ятовує їх.

Не вживайте слово «неправильно»! Підтримуйте всі починання малюка, хваліть навіть за незначні успіхи. Не вимагайте від нього правильної вимови слова відразу. Краще ще раз самі повторіть зразок вимови цього слова.

Не бійтеся експериментувати! Ігри можна придумувати самим. Можна адаптувати складні ігри (пристосувати умови гри до рівня розвитку дитини), якщо дитина не сприймає їх у тому вигляді, в якому Ви пропонуєте.

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА:

 1. Для досягнення результату необхіднозайматисяз дитиною регулярно та систематично! Заняття повинні бути цікавими, не примусовими, не слід перетворювати їх на додаткові навчальні години. Заняття можуть проводитися під час прогулянок, поїздок. Але деякі види занять вимагають обов’язкової спокійної ділової обстановки, а також відсутності відволікаючих чинників.
 2. Тривалістьзаняття без перерви не повинна перевищувати 15-20 хвилин. Час занять повинен бути сталим у режимі дня, аджеце дисциплінує дитину, сприяє засвоєнню навчального матеріалу. Не перевтомлюйте малюка! Не перевантажуйте інформацією! Це може стати причиною заїкання. Починайте заняття з 3-5 хвилину день, поступово збільшуючи час. Деякі заняття (наприклад, на формування лексикограматичних категорій) можна проводити по дорозі додому. Адже після 15-20 хвилин заняття увага дитини розсіюється, і вона не буде здатна сприймати інформацію. Є діти, які не можуть сконцентруватися і на цей час, адже кожна дитина – індивідуальна. Якщо Ви побачите, що увага дитини розсіяна, що вона вже зовсім не реагує на звертання, як би Ви нестаралися і не залучали всі знайомі Вам ігрові моменти, значить, заняття необхідно припинити або перервати на деякий час.
 3. Необхідновизначити, хтосаме з дорослого оточення дитини буде з нею займатися, виконуючи завдання логопеда; варто дотримуватися єдиних вимог, які будуть ставитися до дитини.
 4. При отриманні завданняуважноознайомтеся з його змістом, переконайтесяв тому, що воно Вам зрозуміле. У випадку виникнення труднощів проконсультуйтеся з вихователем або логопедом.
 5. Привчайтедитину до самостійноговиконання завдань. Не слід поспішати, показуючи, як потрібно виконувати завдання, навіть якщо дитина засмучена невдачею. Допомога дитині повинна бути своєчасною і в розумних межах.
 6. 6. Потрібноурізноманітнюватиформи проведення занять, чергувати завдання зі збагачення словника із завданнями з розвитку пам’яті, уваги, звуковимови, розвитку мовлення.
 7. 7. Необхіднопідтримувати в дитинибажання займатися, стимулюватиїї до подальшої роботи, заохочувати успіхи, вчити долати труднощі.
 8. 8. Будьте терплячими до дитини, уважнимипід час занять. Виповинні бути доброзичливими, співчутливими, але водночас досить вимогливими. Не забувайте відзначати успіхи дитини, хвалити її за досягнуті результати.

Терпіння Вам і успіхів, радості у спілкуванні!

ЛОГОПЕДИЧНІ ІГРИ